home
English  
工程

GBZ Mannheim GmbH & Co KG

GBZ Mannheim
GBZ Mannheim GmbH & Co KG 提供開發、製造及品質控制下列產業客製化產品, 公司管理體系得DIN EN ISO 9001 認證。
印刷產業  
電力供應  
自動化產業及其供應商  
機械製造產業  
GAZ 產品範圍
印刷產業零組件  
中高壓電纜安裝工具  
佈管 / 管子安裝工具  
研磨切割工具  
管子製造機之浮筒及捲軋  
北河企業主要銷售GAZ與電纜、電纜處理頭安裝相關處理工具:  
中高壓交連PE電纜處理工具  
外半導層和絕緣層處理工具  
削除和導角處理工具  
   
  GAZ 電纜處理工具  
   
  GBZ電纜處理工具  
     
詳細規格資訊請電洽或 E-mail 北河企業電力工程系統部以協助選用